WWW.DOBRILIDE.CZ

       Nový druh meditace

meditace

Kdysi dávno jsem dostal tři zprávy, které se postupem času ještě rozšířili o další, a bylo mi v nich oznámeno, že se mám o ně podělit se všemi lidmi planety Země.

Každý člověk má právo na pravdu a já doufám, že jí také přes určitá úskalí každý najde. Někteří lidé čekají na to, co nám nové tisíciletí přinese, a já doufám, že jejich hlad po pravdě bude uspokojen. Osobně mám trochu obavy, protože první zpráva, která mi byla seslána se nenaplnila. Z toho důvodu doufám, že mé zprávy jsou pravdivé.

Osobně to nemám jak ověřit, ale ten, kdo channeluje, se může zeptat svého duchovního průvodce a ten mu potvrdí nebo vyvrátí pravdivost mích zpráv. Ostatní z Vás, kdo nechannelují, spolu i se mnou, nám nezbývá nic jiného, než tlačit na Egyptskou vládu a prosadit znovu nasazení chybějící špice na Cheopsově pyramidě. Tato špice slouží jako anténa. Na příjmu přijímá informace od Hospodina a na druhém konci z ní vychází vibrační vlny, na které je člověk naladěn. Díky těmto vlnám bude každému člověku jasné, co se bude na planetě Zemi dít.

Proto prosím všechny lidi, aby vyvinuli tlak na egyptskou vládu a pomohli tak navrátit pyramidě její funkci. Písmen CH označuji věty, které jsem napsal, jak mi byly poslány..

Nový druh meditace