Malachiášovo proroctví

Končí 112. papežem, který se však nemá stát posledním papežem. Podle krále nebes má být římskokatolická církev zachována i pro příští generace. Lidstvo za pomocí církve by mělo realizovat určité části Bible, které mají být uskutečněny. Z těchto realizací vzejde král planety Země, a ten by se měl stát knězem římskokatolické církve, a být s ní provázán navěky, aby ji v nejhorší době podpořil a pomohl zachovat. O církev je tedy teoreticky postaráno.

Papež František nemusí rezignovat, aby předal vládu muži se jménem Petrus Romanus, není to nutné. Nutné je, aby učinil takové kroky, které pomohou římskokatolické církvi přežít různé pohromy a následnou potopu světa, která se má stát v roce 2026.

Níže uvedený text je zkopírován z těchto stránek je doplněn mou osobou.

Poslední 112. zápis v seznamu papežů se od ostatních odlišuje tím, že nenese žádné označení. Autor své proroctví zakončil tímto konstatováním: “Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci “Petrus Romanus” (Petr Římský), který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení (Od 13. února 2015 – 28 měsíců a 17 dní. Datum, kterým by měly začít různé pohromy) po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno (potopa – do 350 metrů má být všechno zaplaveno) a obávaný Soudce bude soudit svůj lid (Ježíš Kristus – král nebes). Konec.” Městem na sedmi pahorcích nemůže být myšleno nic jiného než Řím. Většina interpretací tak celkem logicky dochází k závěru, že je tím oznámen příchod apokalypsy a soudného dne. Ovšem zda-li je tento výklad správný, na to si musíme ještě nějaký čas počkat.