Dohoda s Jehovem

Dohoda s Jehovem

Domluvil jsem 23.2.2018 s Hospodinem, že každý rok dáme část úrody z darů Země jako oběť. Z takto obětovaných plodin Hospodin využije ve svůj prospěch energii a použije ji na potřebné. Darem vloží do obětovaných plodin léčivou energii a my máme za povinnost rozdělit tyto plodiny chudým a nemocným lidem.

AP:

Tak ať se stane každý rok od roku 2018 do konce Vašeho věku. Zároveň zakazuji obětní rituály, v kterých se budou obětovat lidé nebo zvířata. Jediné co dovoluji jako oběť je ovoce, zelenina, obilí atd. Časem bude obětním rituálem prase, ale to až časem.

                                       Hospodin