Kněžky?

Tato zpráva patří spíž církvím, ale přeci jenom se týká žen a všech žen, z toho důvodu ji zveřejním. V jedné rozmluvě, kterou jsem měl s Hospodinem, přišlo na téma, zda se žena může stát v budoucnu kněžkou.  Bylo mi odpovězeno, že ženy se nesmějí stát kněžkami. Smějí hlásat o Hospodinovi a o Svatém Písmu to můžou, to jim nikdo nezakazuje, spíš naopak, Hospodin to přivítá, ale stát se kněžkou nesmějí.

Z toho důvodu žádám všechny ženy planety Země, aby respektovaly rozhodnutí Hospodina a nechodily a neprosily o povolení sloužit bohu jako kněžky. Nebude jim to umožněno pokud církve budou stát za Hospodinovím přáním, které poslal po mě.