Vymírání lidstva

Vymírání lidstva

Jak jsem psal v jiných záložkách mělo začít už roku 2018, konkrétně v měsíci Srpnu, vymírání lidí. Ale protože jsme se rozhodovali správně ,tak nám Ježíš Kristus dal dar. A to takový, že nezemře ani jeden jediný člověk navíc. Lidstvo bude vymírat pozvolna a přirozeně.