Anglie, komunikace

Tuto zprávu bych chtěl věnovat Angličanům a upozornit je, že jim král, Ježíš Kristus posílá vzkaz (Ch.): „Zůstaňte v EU.“

(Ch.): Volá tě Londýn.

Tady krátce komunikuji s Londýnem.

(Ch.) Potřebuji pomoc. Budu zaplaveno. Vem lidi a odveď je do bezpečí. Budou tě potřebovat. Neboj se ničeho. Zbytečně si v Anglii nebyl. Mám někoho kontaktovat? Ne nemusíš. Přijdou sami. Jen to dej na internet. To je všechno.