NĚMECKO

I pro německý národ mám zprávu, kterou mi poslal Hospodin. A ta se týče ropy. Bylo mi oznámeno, že Němci mají na svém území začít hledat ropná naleziště. Bude tam ropy na pár desetiletí. Prý jsou umístěny hlouběji v zemi, ale jsou. Jestli se k nim nebudeme moci dostat tak budeme muset požádat Hospodina, aby je přemístil blíž k povrchu.

Zdají se Vám moje řešení prosté a jednoduché? Věřte v Hospodina a povídejte si s ním. On budeme-li se chovat v souladu s jeho myšlenkami nám dá VŠE!!! PROSTĚ A JEDNODUŠE VŠE!!!

Nestarejte se jestli to je možné nebo není. Žádejte a buďte připraveni se chovat slušně, jako Hospodin a VŠECHNO NÁM BUDE DÁNO. MÁME TO VE SVÝCH RUKOU.